KorteriÜhistu raamatupidamine

Mitte ainult raamatupidamine......

Korteriühistule on tarvis mitte ainult raamatupidamist, vaid majandusarvestust.
Raamatupidamine on põhimõtteliselt toiming, mis fikseerib olnut.
Elamumajanduse arvestus vajab mõistagi täpset raamatupidamist, mis fikseerib olnut sh. kõiki makseid, edasimakseid, rahade laekumist ja nii edasi.

Teise, mitte vähem olulise osa elamumajanduse arvestusest moodustab finantsjuhtimine,
mis planeerib rahade laekumisi ja kasutamist lähiaastateks.

Korteriühistu edukus sõltub suurel määral tema juhatuse esimehe võimekusest ja sama palju tema kasutada oleva tarkvara võimalustest.

Klient-server tehnoloogia, piiramatu töökohtade arv.