http://www.aripaev.ee/2639/new_eri_artiklid_263910.html

Logistikatarkvara hoiab firma varud paigas (26.05.2004)


RIVO SARAPIK

Logistikaekspert Pekka Räisanen märgib, et Soome paljude toodete hinnad on kõrged, sest võrreldes müügitöö ja turundusega ei pöörata enamikul juhtudel ostustrateegiale piisavalt tähelepanu.

Samas on edukas ostustrateegia logistikaekspert Pekka Räisäneni sõnul vahetult seotud kaubavarude suuruse, kaubaartiklite arvu ja laomajanduse efektiivse juhtimisega, mille võtmesõnaks on laovarude klassifitseerimise ABC-analüüs.

Reeglina on baaskaubad ostujuhile vähem problemaatilised. Sootuks teine on olukord innovaatiliste kaupade puhul, eriti kui kaubaartiklite arv küünib tuhandetesse. See esitab suuri nõudmisi ostujuhi intuitsioonile ja kompetentsusele. Sageli püütakse ostuvigu varjata suurte laovarudega.

Samas on ülemäärane laovaru logistilises mõttes kadu, sest ta ei lisa kaubale väärtust ning seob liigselt käibevahendeid.

Tellimusi hallata, laovarusid ning firmale suurimat käivet toovaid tooteid analüüsida aitavad erinevad logistikatarkvarad. Eesti turule on mitmete eestikeelsete tarkvaradega jõudnud ka kohalikud tarkvaraloojad.

Valik eestikeelseid logistikatarkvarasid Eestis


BV NET
Logistikapakett sisaldab integreeritud programme: ladu, hangete juhtimine, ABC-analüüs.
- Ladu – oma varude juhtimine ja liikumine ühes või mitmes laos, lao, ostu, müügi arvestamine ja lepingud.
- Hangete juhtimine – varude planeerimise protsessi saab graafiliselt illustreerida, et paremini vältida ajalisi lünki ja kattumisi. Tellimuse numbrite ja tarnemarsruutide jälgimine.
- ABC-analüüs – instrument varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks. Toob välja enim müüdavad tooted. Sisaldab analüüsi erinevate tabelite ja graafikute kujul.


Edisoft
Firma pakub kaubavahetuseks vajalike dokumentide vormistamise ja genereerimise tarkvara. SMGSi ja raudtee saatelehe, CMR-, DV-, EUR-dokumentide koostamine ja trükkimine Windowsi keskkonnas. Dokumendid koostatakse deklaratsiooni alusel, valida saab erinevate blankettide vahel. Eesti-, saksa-, inglis-, venekeelse CMR- ja EUR-dokumendi koostamise võimalus.

Raamatupidamis- ja laoarvestusprogrammide ning deklarandi mooduli andmete konverterid. Näiteks koostatakse tollideklaratsioon raamatupidamistarkvaras Scala tehtud tollilao väljamineku alusel.

Tollidokumentide saatmine meiliga oma partneritele. Lisainfo: www.edisoft.ee


Regio
Kaardipõhine logistikatarkvara

Regio pakub nelja võimalust teekonna planeerimiseks ja optimeerimiseks:
- interneti tüüprakenduse kasutamine – odav lahendus, kuna firma ei pea ise soetama ei kaarte ega tarkvara koos optimeerimise algoritmidega. Tööks kasutatakse tarkvara ja kaarte üle interneti. Sobiv väikefirmale. Ei sobi kasutamiseks väga aeglase internetiühendusega kontoris.
- interneti spetsiaalrakenduse väljaarendamine – on seotud ettevõtte muude infosüsteemidega ja seetõttu vastab täpsemalt kasutajate vajadustele. Kaardid ja logistikaalgoritmid asuvad teenusepakkuja serveris ja neid soetama ei pea. Töö toimub üle interneti. Sobib keskmise suurusega firmale, kellel on kasutajaid mitmetes kontorites.
- oma infosüsteemi sidumine otse logistikapäringute serveriga – selle lahenduse korral täiustab ettevõte ise (või oma IT-partnerfirma abil) olemasolevat infosüsteemi nii, et firma tarkvara suudaks saata andmeid logistikapäringute serverile üle interneti, kasutades http-protokolli. Näiteks saadetakse serverile loetelu ühe veoringi sihtpunktidest ja vastuseks saadakse samad punktid optimaalses järjekorras koos vahemaade ja oletatavate sõiduaegadega. Lahendus sobib hästi ettevõttele, kellel on juba välja ehitatud oma tellimuste haldamise süsteem ja kes soovib seda täiustada.
- firmasisese täislahenduse väljaarendamine või välismaalt sisseostmine – suure kasutajate hulga või suure transpordimahu korral soovitame kaaluda terviklahenduse soetamist firmasse.

Lisainfo: www.regio.ee


Hansa Financials
Logistikapakett
- Müügitellimuste moodul – põhjalik müügitellimuste käsitlemine koos ettemaksuarvete, sisemiste tellimuste, osaliste lähetuste ja teiste funktsioonidega, tellimuse reserveerimine, tellimused valuutas, müügimeeste töö efektiivsuse jälgimine. Integreeritud lao, müügireskonto, ostutellimuste ja projektiarvestusega.
- Ostutellimused – täielik kontroll ostutehingute ettevalmistamise üle erinevate ostuartiklite määramisega, mõõtühikute teisendamisega jne. Automaatselt ostutellimusele genereeritavad artikliread lähtuvalt täiendamisvajadusest. Aruandlus täiendamisvajaduse ja hetkeseisu kohta nii hankijate kui ka ladude lõikes. Integreeritud ostureskonto, lao ja tootmise moodulitega.
- Ladu – haldab piiramatul arvul erinevaid ladusid. Laosissetulekud ja lähetused on soovi korral integreeritud finantsmooduliga. Kasutab FIFO või kaalutud keskmise meetodeid võimalusega arvestada käesolevat või lähetamispäeva valuutakurssi. Täielik statistika iga laos oleva artikli kohta. Partii- ja seerianumbrite arvestus ning “parim enne” jälgimine. Inventuuri võrdluse funktsioon.

Lisainfo: www.hansatarkvara.ee


Lisa
Lisaks pakub majandustarkvaral Scala põhinevat logistikatarkvara OÜ Persimplex (lisainfo www.persimplex.com ). Metrotec OÜ pakub kaardiga veokipargi haldamise tarkvara (lisainfo www.avlgsm.ee) ja MS Micro OÜ pakub laovarude ja hangete juhtimise tarkvara ja koolituspaketti Logisticar.