Tootmiskorraldus

Täppisajastatud juhtimine (Just-in-Time management e. JIT) tähendab tootmissüsteemi, kus operatsioonid (töötlemine, materjalide liikumine jne.) toimuvad täpselt siis, kui nad on vajalikud või nõutud. JIT eesmärgiks on luua tootmisprotsess, mis tagab valmistatava toote sujuva liikumise läbi kogu tootmisprotsessi minimaalsete varude hoidmisega. Ettevõte varustatakse tootmisprotsessis vajaminevate materjalidega optimaalses koguses vahetult enne vastava tootmisoperatsiooni algust. Selle tulemusena väheneb oluliselt varude suurus. JIT on nn. tõmbav e. pull süsteem kus nõudlus algab keti kõige esimesest lülist - kliendi tellimusest. Samamoodi käivitatakse iga järgnev lüli vastavalt vajadusele.

Tootmise moodul sisaldab:

  •  Komplekteerimine
 
  sisaldab tootmise funktsionaalsusi, käsitleb materjali hankimist, tootmisprotsessi ja toote üleandmist kliendile
   
  •  Tootearendus
 
 

täiendab esimest tootmise moodulit, lisab tootmise ja ressursside (sh. tööjõu ja seadmete) kulu kontrollimise ning koondplaneerimise võimaluse.

tootekoostude (Bill of Material) kirjelduse loomine nii oma- kui ostutoodetest (standarddetailid jms.) ja tootekoostude kasutamine.

   
  •  Tootmise logistika
 
 

on tootmise detailplaneeringu mooduliks, sealhulgas ka protsesside lühiajaliseks planeerimiseks.

klientidele minevaid ja hankijatelt saabuvaid kaubavood.